"Svět kolem nás"

Nové webové stránky pro školní rok 2012-2013

13. října 2012 v 18:49 |  Informace
Informace pro všechny rodiče a přátelé naší mateřské školy.
K dnešnímu dni byly vytvořeny nové webové stránky plné informací a zajímavostí týkající se letošního školního roku. Jen máme novou web. adresu www.mschomyz.cz.
 

Aktualizace v rubrice "Akce MŠ"

8. března 2012 v 7:49 |  Informace
Pro rodiče jsou v rubrice "Akce MŠ" připraveny veškeré termíny a ceny připravených akcí až do konce školního roku.
Navštivte tuto rubriku pro Vaši informovanost.

Pozvánka k zápisu do mateřské školy

29. února 2012 v 21:04 |  Informace
Tímto Vás mateřská škola v Chomýži zve k zápisu dětí pro školní rok 2012-2013. Bližší informace v odstavci galerie.
 Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy

14. října 2011 v 23:44 | Kateřina Vaculíková
 • znát své jméno (poznat i napsané), jméno rodičů, adresu bydliště
 • umět se obléknout, uklízet své věci, poznat své věci
 • zavázat si tkaničky na botách
 • samostatně se stravovat
 • poznat základní barvy
 • orientovat se v počtu do 10, poznat základní tvary
 • vyjmenovat měsíce, dny a části dne, zvládat časovou orientaci
 • rozlišovat pravou a levou, udržovat oční pohyby zleva doprava
 • soustředit se na práci přibližně půl hodiny
 • správně držet tužku, napodobit jednoduché taky tužkou
 • kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat nůžkami, modelovat
 • sledovat příběh, jednoduše ho vyprávět a zachovat posloupnost děje
 • zvládat smyslové vnímání a rozlišování (hlavně zrakem a sluchem)
 • určit sluchem první a poslední hlásku ve slově, počet slabit
 • rozeznat sluchem dlouhé a krátké hlásky ve slově, počet slabit
 • rozeznat zrakem rozdíly nebo shodnosti, oční pohyby zleva doprava
 • samostatně se vyjadřovat, gramaticky správně se správnou výslovností
 • samostatně zpívat a říkat básničky
 • opakovat pohyb při rozcvičce, houpat se, házet míčem, skákat..
 • komunikvat s vrstevníky, dospělými, rozlišovat sociální situace
 • v přiměřených situacích se samostatně rozhodovat a hodnotit
 • sledovat krátkodobý cíl a zapojit vůli
 • přizpůsobit se a pracovat v kolektivu

Co potřebuji, naučím se ve školce

14. října 2011 v 18:50 | Kateřina Vaculíková

Všechno co opravdu potřebuji znát, se učím v mateřské škole

PŘÁTELSTVÍ
Získávat přátele a udržovat si je vzájmenou důvěrou a péčí.
Naučit se dělit se.

ČESTNOST
Chovat se podle vědomí, co je správné a co je špatné.
Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učit se hledat řešení každodenních problémů.
Nikomu neubližovat.

SPOLUPRÁCE
Dopracovat se ruku v ruce ke společnému cíli.

PRUŽNOST
Osvojit si schopnost změnit plán,pokud je to potřebné.

ZDRAVÝ ROZUM
Naučit se užívat dobrý úsudek.

SMYSL PRO HUMOR
Smát se, být hravý, sniž by se to dotklo někoho jiného.
Radovat se zmaličkostí.

ODPOVĚDNOST
Být odpovědný za své činy.
Nebrat nic, co mi nepatří.
Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

ORGANIZOVÁNÍ
Plánovat činnost i odpočinek.
Učit se odpočívat,odpoledne si zdřímnout.
Držet věci v pořádku, připravené k užití.
Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

ZVÍDAVOST
Touha dozvídat se o světě kolem sebe.

TRPĚLIVOST
Čekat klidně na někoho či na něco.

ÚSILÍ
Snažit se jak to nejvíc jde.

VYTRVALOST
Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

INICIATIVA
Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

"Žít vyrovnaně, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat, a tím zahnat nudu."

AKCE MŠ ve školním roce 2011/2012

14. října 2011 v 18:03 | Kateřina Vaculíková |  Kalendář akcí
Na co se můžete v letošním školním roce 2011-2012 těšit
Program spolupráce mateřské školy Chomýž, s rodiči, SDH Chomýž, Obcí

Září 2011
Jablíčkový den 23.září od 16.00hod na školní zahradě
jablečné pochoutky,sběr školních jablek a uskladnění
na zimu,soutěž o plný košík jablíček/-mš,rodiče

Říjen 2011
Návštěva Mš a ZŠ RUSAVA
3.října nová školní zahrada se zvířecí tématikou-odjezd 10.20hod. Návrat k obědu do mš

Týden knihoven
4.října návštěva městské knihovny B.p.H.- odjezd v 8.00 návrat 10.30hod.

"Broučci a berušky,jak svítí světlušky" 27.října od 17.00hodin u MŠ
lampiónový průvod obcí /podvečer/-mš, rodiče, zřizovatel, hasiči

"Veselé dýně - zeleninové hrátky"průběžně v měsíci říjnu /výstava před
mateřskou školou -mš,rodiče,prarodiče

Listopad 2011
"Přijdu včas" pohádka v MŠ Slavkov pod hostýnem 2.11.2011
odjezd v10.00hod. Návrat po obědě 12.45hod. Cena 30Kč +cestovné

"Burza oděvů"-11.11 2011 od 15.00hod do 17.00hod v mš
oděvy,obuv,sportovní náčiní nejen pro děti - horní šatna


"5 Vánoční jarmark na návsi"26.listopad od 13hod.
Mikulášská nadílka, valašské pochoutky, ohňostroj - všichni

"Vánoční dílničky" 28.11-2.12 od 15.00 do 16.00 hodpro rodiče a děti mš

Prosinec 2011
"Mikulášská nadílka "v MŠ 6.12.od 8.30hod./nadílka zajištěna

"Plavání pro zdraví" od 6.12.2011 krytý bazén v Holešově
/spolupráce se ZŠ a MŠ Rusava ,ZŠ a MŠ Slavkov pod Hostýnem/ bližší informace na našich stránkách

"Pohádkové Vánoce"v MŠ 16.12.2011odpoledne od 15.30hod.
Vánoční pásmo,posezení u stromečku,vánoční zvyky, rozbalování dárků,ochutnávka cukroví od rodičů a dětí MŠ + veřejnost

Leden 2012
"Proč slunce zhaslo"-pohádka v naší mš 10.1.2012. od 8.30hod.
cena 40Kč./ekologická pohádka,divadlo Leonka/

"Zimní olympiáda" leden /průběžně dle počasí/
MŠ, rodiče, zřizovatel, hasiči

"Než půjdu do školy" návštěva předškoláků v ZŠ Rusava dopoledne

"Zápis do ZŠ"

Únor 2012
"Dětský karneval v MŠ 29.únor v 8.30hod. Balónkový klaun cena 35,-Kč/dopoledne/-MŠ


Březen 2012
15.března 2012 v MŠ -divadlo "O řemeslech" cena 35.-

"Krotitelé ohně"
návštěva místní hasičské zbrojnice

Duben 2012
Velikonoční týden 2.-6.dubna
"Barevné velikonoce" duben/průběžně/
výstava velikonoční dekorací- práce dětí a rodičů

12.dubna 2012 v MŠ -divadlo Leonka "O ledové královně a jaru" cena 40,-

"Zasadíme semínka, vyroste nám květinka"
duben - venkovní květinová výzdoba školy


17.dubna 2012- Zájezd do divadla Zlín/Rusava,Slavkov,Chomýž/ autobus odjezd od mš v 7.45hod.-návrat k obědu
Jaroslav Uhlíř "Hodina zpěvu ve zvěřinci" cena 120,-

Květen 2012
"Besídka ke dni matek" květen/neděle-MŠ,rodiče - 13.květen 13.30hod./zahrada MŠ/

"Přijde i kouzelník" 15.května v 8.30hod. v MŠ

Červen 2012

"Pojedeme na výlet"-červen/celý den/ -MŠ celodenní výlet vlakem do Podzámecké zahrady v Kroměříži spojené s návštěvou pohádkového představení v prostorách zámku "O jezerní královně a vodníku Tutínkovi"-pohádka v dobových kostýmech /za každého počasí/,květná zahrada a výstava hra se světlem.
5.6.2012 úterý-odjezd vlaku z Hlinska pod Hostýnem 7.50hod. cena výletu 200,-/cena zahrnuje cestovné,vstupenku na divadlo 70,-, teplý oběd- vyúčtování po výletě/

"Hola,hola, škola volá" - slavnostní rozloučení s předškoláky pátek 29.června - odpoledne od 15.30hod. Táborák -MŠ,rodiče,zřizovatel


Bližší informace a termíny pořádání akcí vždy v čas uveřejníme .

Plavání ve školním roce 2011/2012

14. října 2011 v 17:58 | Kateřina Vaculíková |  Dokumenty
(podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je to seznamování a otužování vodou)
Cíle:
- rozvoj motoriky a pohybu celkově
- rozvíjení dýchacích cest, správné dýchání
- rozvoj krevního oběhu, srdeční činnost
- předcházení zánětům nosohltanu (dýchání páry)
- rozvoj sebeobsluhy (převlékání do plavek)
- a plno dobré nálady (relax a psychická pohoda)
To vše a více získá dítě při "plavání".

Jezdí se autobusem, který společně hradíme se ZŠ a MŠ Rusava a se ZŠ a MŠ Slavkov p.H., jinak by návštěva plaveckého bazénu byla nereálná cenově.

Každé úterý od 6.12.2011 vždy odjezd 9.30 od MŠ Chomýž a návrat ve 12.15 hod. k budově MŠ Chomýž
(děti se nemají šanci nachladit, přechod z autobusu a do autobusu je 2 minuty)

Na autobus každé dítě, které ten den pojede přispěje 50,-Kč

Termíny: vždy úterý 9.30 odjezd po svačince, návrat 12.15 do MŠ na oběd.
6.12.2011
13.12.2011
20.12.2011
10.1.2012
17.1.2012
24.1.2012
31.1.2012
7.2.2012
14.2.2012
jarní prázdniny okresu Kroměříž (20.2.-26.2.2012)
28.2.2012 (mokré vysvědčení)
(zájemci se předběžně hlaste u své paní učitelky)

Školní řád Mateřské školy 2011/2012

14. října 2011 v 17:49 | Kateřina Vaculíková |  Dokumenty
Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

zřizovatel školy: Obec Chomýž
odpovědná osoba: Mgr. Bc. Eva Goldová
typ školy: celodenní MŠ
kapacita: 48 dětí
provozní doba: od 6.15 do 16.00 hod

adresa MŠ: Mateřská škola Chomýž 57, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
telefon: 573 393 846

e-mail: ms.chomyz@seznam.cz, www.mschomyz.zaridi.to


Práva a povinnosti dětí a rodičů

14. října 2011 v 17:46 | Kateřina Vaculíková |  Dokumenty
1. Po předchozí dohodě s paní učitelkou na třídě, lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Provoz mateřské školy končí v 16,00 hodin.

2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, za bezpečnost dítěte v šatně odpovídají rodiče (případně osoba, která dítě přivede). Paní učitelka za dítě odpovídá až po předání dítěte ve třídě.

3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho rodiči! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. V případě vyzvedávání dítěte osobou mladší 15 let, sepíší rodiče dohodu s ředitelkou školy.

4. Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou MŠ předem dohodnou na vhodném postupu (min. 3 měsíce).

5. Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepříjmout do MŠ děti s nachalzením či jinými infektčními onemocněními.

6. Dítě je přijato do MŠ za základě potvrzení a doporučení dětského lékaře.

7. Dítě do 3 let věku musí mít před nástupem potvrzení od lékaře o způsobilosti.

8. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení (v zájmu zdraví ostatních dětí).

9.Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte, změnu bydliště.

10. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
Telefoní číslo MŠ: 573 393 846 nebo
email: ms.chomyz@seznam.cz

Rodič je povinen si včas sám zjistit podmínky úhrady a tyto bezpodmínečně dodržovat!
- školné - viz. směrnice úplata za předškolní vzdělávání v MŠ (školní rok 2011/2012)
- stížnosti, oznámí a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí kompetentním orgánům
- osobní věci dítěte (obuv, oblečení, apod.), které děti nepoznají je třeba ve vlastním zájmu označit. Nezapomínejte na kapesníky, nenoste do MŠ hračky, cenné věci a předměty, které by mohly ohrozit zdraví.
- MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti
- rodiče mají možnost po dohodě se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupvat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečnš informováni o všem, co se v MŠ děje.
- rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Tato práva může uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata vždy otevřená k diskusi.
- pro rodiče dětí nabízíme různorodý poradenský servis, dle jejich zájmů, různé osvětové kativity k otázkám výchovy a vzdělávání předškolních dětí, pořádáme společné akce. Rodiče mají právo kdykoliv vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).

11. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Kam dál